Det har virkelig vært en positiv opplevelse å få samarbeide med Ivar
Henriksen og Emil Olsen i Globerta!

Hans Kristian Olsen AS’ hjemmeside var moden for forandring for å få frem
hva vi står for i forhold til arkitektur, design og som bedrift.

Vi hadde klar formening om funksjonalitet og design for en ny Web-side.
Men det vi har fått i samarbeid med Globerta har overgått våre forventninger.
Tomas og hans medarbeider har vist entusiasme og kreativitet, faglig dyktighet
og stor forståelse for oppgaven som skulle løses. De har kommet med innspill
underveis som har bidratt til et produkt vi er svært fornøyd med.

Vi har også hatt en veldig hyggelig tone i samarbeidet.
Arbeidet er utført tilpasset vår fremdrift i prosessen og innenfor avtalt
kostnadsramme.
Vi kan absolutt anbefale samarbeid med Ole og hans medarbeider i
Globerta!